Принципи використання реклами на різних етапах життєвого циклу товару

На різних етапах життєвого циклу товару застосовуються різні види реклами. Необхідність диктується тим, що економіка, конкуренція змінюються на кожному етапі життєвого циклу, витрати і прибуток виробника також змінюються при русі від фази до фази. Тому при плануванні рекламної акції необхідно виділити цілі, методи і види рекламного впливу.

На етапі виходу товару на ринок потрібно враховувати повну непоінформованість покупців про новинку, при цьому основні цілі реклами:

1) формування інтересу до існування товару і марки;

2) інформування ринку про переваги нового товару;

3) спонукання споживача до придбання нового товару;

4) спонукання закупників до обороту товару.

Таким чином, відбувається первинне знайомство споживача з пропонованим продуктом. Реклама на цьому етапі широкомасштабна і вимагає значних вливань фінансових коштів, що несприятливо позначається на прибутку, проте в довгостроковій перспективі це виправдовується.

У фазі росту рівень продажів значно збільшується. Велика частина покупців роблять повторні покупки. Багато хто вже знає про товар і марку виробника. Тому що на ринку працюють конкуренти, то принципово важливою метою реклами є вже не просте інформування, а створення переваги марки товару. Всі цілі реклами можна звести до:

1) створення сильного, конкурентоспроможного образу марки товару;

2) формування переваги до марки;

3) стимулювання купівлі товару.

Витрати на рекламу в даному випадку знаходяться на середньому рівні і загалом залишаються постійними, тому що обсяги продажів зростають. Тут важливу роль відіграє агітують реклама з елементами нової інформації.

На етапі зрілості нові покупці з'являються рідко, і збут відбувається головним чином за рахунок повторних покупок. Фаза зрілості є піком рекламної діяльності. Конкуренція загострена. Ринок не розширюється, отже, основна мета реклами - запобігання зниження і навіть зростання частки рекламованого товару на ринку.

Важливим чинником реклами служать різноманітні розпродажі, знижки на придбання товару, додаткові умови гарантії, сервіс і подальше підвищення якості.

Основним видом реклами залишається агітують реклама.

При насиченні дії не сильно відрізняються від попередньої фази, тому основні принципи і види реклами залишаються тими ж. Але в даному випадку основний акцент у рекламі робиться на підвищення іміджу фірми, налагодження зв'язків з громадськістю та велике зниження ціни (до цього моменту технологія повністю налагоджена, вкладені витрати вже окупилися). Конкуренція проявляється переважно в ціновій політиці. Організація починає готуватися до відходу з ринку і знижує рекламу.

На етапі спаду продажу стрімко падають і реклама недоцільна. Товар іде з ринку. Однак якщо на складах збереглися великі партії товарів, то підприємці продовжують рекламувати свою продукцію до повної її ліквідації.Необхідність вивчення теорії життєвого циклу продукту при плануванні рекламних акцій обумовлюється тим, що для збільшення ефективності реклама не повинна повторюватися на всіх етапах життєвого циклу.

36. Принципи застосування реклами при плануванні промо акції (ВТL)

Ідея BTL-Акції - комплекс дій, що зближає товар або послугу із цільовою аудиторією для завоювання довіри споживача й збільшення продажів рекламованої продукції. При проведенні BTL-Акції важливий безпосередній індивідуальний контакт із клієнтом, оскільки бажання зробити покупку зростає при особистому знайомстві з достоїнствами і якостями товару.

Успішність роботи рекламного агентства залежить від правильного планування промо-акцій, чіткого визначення цільової аудиторії, ефектного оформлення промо-акцій і підготовки персоналу для проведення акції.

Діяльність BTL-Відділу з метою проведення промо-акції включає обов’язкові етапи:

• аналіз ринку, визначення цільової аудиторії, найбільш удалих місць для проведення заходу й розробка конкретного промо-пропозиції;

• вибір технології доведення промо-пропозиції до цільової аудиторії;

• підготовка реквізиту, що сприяє легкому запам’ятовуванню образа рекламованого об’єкта;

• формування й тренінг промо-команды.

Кожна успішна промо-акція організується комплексно. Робота промоутеров полягає не тільки в проказуванні промо-текстів. Промо-акции супроводжуються тематичними виставками, рекламними щитами, яскравими костюмами, листівками, подарунками й дегустаціями. Для підтримки промо-акції часто залучаються аниматоры, використовується зовнішня реклама на нетрадиційних носіях, уплетена в навколишнє середовище ( эмбиент-реклама).

Разработка плана промо-акции.

Важная роль в этом процессе отводится промоутерам. Их подготовке в нашей компании уделяется особое внимание. Мы отбираем опытных, энергичных и харизматичных людей, ведь именно от их слаженных действий зависит огромная часть успеха всей промо-акции.

Реквизит для btl-акции.

Количество и качество реквизита, который мы используем, зависит от всей концепции промо-акции. Реквизит, как и униформа промоутеров должны быть интересными, запоминающимися, производить хорошее впечатление. Например, если мы рекламируем продукт из VIP сегмента товаров, то реквизит будет соответствующим – деревянная стойка, натуральный текстиль, дорогой инвентарь. Такой ход сразу позиционирует ваш продукт и выделяет его из линейки подобных.

Одной из составляющих BTL-услуг, которые мы предлагаем своим заказчикам являются промо-акции, направленных на быстрое повышение потребительского внимания к вашим товарам или услугам. Промо-акция – один из наиболее эффективных видов btl рекламы. Предлагая своим клиентам btl-акции, наше агентство берет на себя целый комплекс мероприятий, в числе которых следующие:

активное и непосредственное информирование потенциальных потребителей о вашем товаре

организация презентаций товара, дегустаций и семплинга новинок

распространение листовок, буклетов и бесплатных образцов продукции

розыгрыш призов и подарков, проведение лотерей и конкурсов

демонстрация технических особенностей продукции.

Промоакция – это целевая реклама.

Обычная же реклама целевой не является. Она рассчитана на всю аудиторию потребителей целиком, и часто не учитывает, заинтересован ли человек конкретно в вашем товаре. BTL-акция воздействует иначе. Это – «точечный удар». В момент промо-акции покупатель своевременно и выгодно для себя знакомится с товаром. Такая реклама оценивается человеком не как навязчивый призыв совершить покупку, а как полезный и дельный совет. В результате, семена падают на подготовленную почву и взрывной эффект не заставит себя долго ждать.

Как мы организовываем промо-акции.

Прежде всего наши менеджеры разрабатывают стратегию promo-акции. В начале мы:

определяем целевую аудиторию для продвижения вашего товара или услуги

определяем места концентрации целевого сегмента

разрабатываем концепцию btl-акции

подготавливаем квалифицированный персонал

готовим привлекательный реквизит.
9138835155578288.html
9138882476098816.html

9138835155578288.html
9138882476098816.html
    PR.RU™